Warning: Use of undefined constant previouspage - assumed 'previouspage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/f/d/8/wiebenik-coaching.nl/httpd.www/ie6enlarged.php on line 89

Adreswijzigingen 
U bent verplicht om mij tijdens de behandeling en de betalingsprocedure te informeren over wijzigingen in uw adres en telefoonnummer.

Geheimhouding
De coach is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld. Als echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de coach niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen ter beschikking worden gesteld aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen (zie ook ‘Rapport’).
 
Dossier
Als u cliënt bent bij een Life/Mental coach, dan bewaart de coach gegevens over u in een dossier. In het dossier worden onderzoeksgegevens bewaard, en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de hulpverlening. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de Mental coach door de wet verplicht het dossier tien jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld. De coach vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.
 
Gegevensverstrekking
De coach mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig (zie ‘Rapport’).

Rapport
De cliënt heeft het recht een coaching rapport in te zien, voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. In het rapport moet niet meer staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. De cliënt heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de coach door de wet verplicht is te rapporteren. Gaat het rapport naar de opdrachtgever, dan is de coach, als de cliënt erom vraagt, verplicht een kopie van het rapport aan de cliënt te geven. Het opstellen van dit rapport aan de opdrachtgever wordt apart in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 100,-
 
Klachten
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door de coach is het raadzaam hierover eerst met de coach zelf te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, en bent u van mening dat de coach zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de coach in te dienen.

 
 Geef een Coach kado!
*Voorwaarde van deze kortingsactie: De korting is enkel van toepassing op de Intake, het gesprek voorafgaand aan een coaching traject of losse coaching sessies. De kortingsactie loopt tot 31 December 2019.
       
© 2011 - 2020 Wiebenik Coaching - All rights reserved