visie

  Success
  only comes
  to those
  who risk.


Nieuws Flits

Geef een Coach kado!

Op zoek naar een origineel kado?
"Geef een Coach kado!". 


Wie wens jij in het bijzonder een coach kado? 
Check gauw de kortingsactie. 
 

Visie

Mijn ervaring en overtuiging is dat veel, zoniet alles, in het leven op enige wijze in verbinding staat met elkaar en vooral ook in verbinding staat met jezelf.

Jezelf zie ik in deze als het “zelf”. Mijn benaderingen in elke coachings vorm zijn dan ook holistisch.

Echt contact brengt ons in het moment waarbij we één zijn met onszelf of met elkaar. Duidelijke, eerlijke communicatie is dan mogelijk. Door (h)erkenning ontstaat verbinding en we voelen een connectie. Deze connectie met jezelf is heel belangrijk, het is een basis van waaruit je leeft. Je hebt hem nodig om je goed te voelen succesvol te zijn en “lekker in je vel te zitten”, maar ook om de juiste keuzes te maken, richting te kiezen en angsten te overwinnen.  

Onze focus richt zich op de wereld buiten ons, en we verwaarlozen door angst onze innerlijke wereld. Door aangenomen overtuigingen nemen we verschillende rollen aan, waar we van geloven dat ze ons goed doen. Echter de kern van een persoon blijft altijd bestaan, en wordt zichtbaar in het handelen.

Bijna altijd staat het denken ons in de weg. De meegekregen en aangenomen overtuigingen, de limiterende gedachten en de negatieve kijk op onszelf zorgen voor het blokkeren van de positieve staat waarin het zelf in zijn puurste vorm altijd verkeert.

De energie stopt met stromen en zet zich vast in het lichaam.


Het is dus zaak niet bang te zijn en contact te gaan maken met je ware zelf-, je essentie-, je kern en daarmee jouw handtekening te zetten op alles wat je in het leven doet.